2 Virspriesteriene

 

 

 

Taisna kārts:

 

Šī kārts liecina par veselo saprātu, intuīciju, pārliecību par saviem spēkiem un spēju spriest par esošo situāciju. Virspriesteriene nozīmē, ka patreizējie apstākļi jums traucē pieņemt kādu lēmumu. Nedaudz pagaidiet un problēmas atrisināsies pašas no sevis! Kārts norāda par kādiem slēptiem apstākļiem, kas ietekmē patreizējo situāciju. Virspriesteriene ir intuīcijas, apziņas, saprāta un dziļu zināšanu simbols. Kārts liecina par sievietes ietekmi uz situāciju un norāda, ka situāciju var atrisināt ar jauniegūtu zināšanu palīdzību.

 

Kopējais raksturojums: Sāncense, ragana, nelabvēle. Meitene, pie kuras grūti atrast pieeju. Lieta, kurai nezini kā piekļūt. Iespējama negaidīta, neparedzēta jautājuma atrisināšana. Var norādīt uz maģijas klātesamību (vai nepieciešamību).
Darbs: Neskaidrība, nenoteiktība. Neprecīzi uzdots jautājums vai arī iespējami vairāki risinājuma varianti. Vajag aplūkot sīkāk.
Veselība: Cilvēks nav vesels. Apslēptas vai nepareizi diagnosticētas saslimšanas. Var norādīt uz ekstrasensa palīdzības nepieciešamību slimības diagnosticēšanā.
Attiecības: Aizdomas, atklātības trūkums. Iespējams, ka cilvēki nespēj viens otram atklāties, no kaut kā uzmanās. Greizsirdība. Iespējama pieburšana vai cita veida maģiska iedarbība uz attiecībām.
Cilvēka psihotips: Noslēpumainība, aizdomīgums, spēcīgi attīstīta intuīcija.
Padoms, brīdinājums: Uzticieties izntuīcijai, nevadieties tikai pēc prāta. Atjaunojiet informāciju, noskaidrojiet situāciju. Situācija nav tik vienkārša, kā šķiet. Ir iespējami citi risinājumi.
Jā vai nē: Atbilde nav zināma – vajag skatīties papildus kārtis. Ir informācija, ko prasītājs neatklāj vai arī neņem vērā.

 

 

 

Apgriezta kārts:

 

Diemžēl, ja šī kārts izkrīt apgrieztā veidā, jums vajadzētu kārtīgi aizdomāties – vai tiešām jūsu pasivitāte ir tik laba? Visticamāk, jūs apzināti vai neapzināti cenšaties pacelties uz citu rēķina vai arī nevēlaties kaut ko uzsākt un dodat priekšroku peldēšanai pa straumi, neskatoties uz to, ka tas var jums kaitēt.  Apgriezta kārts liecina par garīgo zināšanu trūkumu un nepareizu problēmu risināšanas virziena izvēli. Dažkārt tas noved pie emociju apspiešanas un nespējas realizēt savas iespējas. Virspriesteriene brīdina par pārlieku lielu emociju izrādīšanu un neapdomīgu rīcību. Apgriezta kārts norāda uz seklām zināšanām vai zināšanu trūkumu, pašpārliecinātību un iedomību.

 

Kopējais raksturojums: apstākļu noskaidrošana. Situācija, kad vajag pieņemt patstāvīgu lēmumu (precīzāk izvēlēties no vairākiem risinājumiem). Apstākļi ir skaidri – atšķirībā no kārts taisnā pozīcijā.
Darbs: Jaunas informācijas saņemšana. Liek pieņemt lēmumu. Darbā rīcības apstākļi ir skaidri, var izdarīt izvēli.
Veselība: Krīzes, bet ne bīstama situācija. Var norādīt uz maģijas klātbūtni.
Attiecības: Atklājās noslēpumi, noskaidrojās situācija ( vajag pārbaudīt, bet parasti viss ir tik skaidrs, ka jautātājs pats var saprast, ko darīt).
Cilvēka psihotips: -
Padoms, brīdinājums: Dari to, ko jau dari. Pieņem pastāvīgi lemumus, izsakti citus variantus.
Jā vai nē: Atbilde nav skaidra. Var nozīmēt, ka jāizskata vairāki varianti sīkāk.